През Август 2021 “Констант Динамични Системи” беше одобрена за участие в акселераторската програма за климатични промени ClimAccelerator Black Sea, организиран от Innovation Starter, със своя проект за пиезоелектрични когенератори “PieZeroWatt”. Вижте повече.