Горди сме да споделим, че през септември 2022 г. нашата компания беше избрана да участва във Фаза 2 на BlackSea ClimAccelerator, подкрепен от EU Climate Kic! По този начин ще получим ценната подкрепа на насърчителния екип и помощта на менторите, осигурени от Innovation Starter, за разработване и валидиране на нашата иновативна технология за широкомащабна чиста електрическа когенерация, PIEZEROWATT TM.