Реактивни системи “Oroboro Jet” ™

Оползотворяват импулса на реактивната струя, като осигуряват близо двойно по-силно задвижване, при еднакъв разход на енергия и гориво. Също така, позволяват разработване на системи със затворен контур на реактивната струя, когато това е приложимо – например при водните реактивни раници (water jetpacks). Действието им се основава на пренасочване на реактивните струи, и на използването на буфери с повишено аеродинамично съпротивление.

Нашите разработки в тази област до момента са донесли следните регистрирани патенти:

PCT/BG2020/000021 “Устройство за пасивно реверсиране на струи флуид под налягане и за улавяне на техния импулс с дъговидни панели”. 

Практическа демонстрация на не-реактивно движение, послужило ни за вдъхновение – тук

Електрически когенератори “PieZeroWatt” ™

Използват съществуващи области на периодичен механичен натиск и вибрация за когенерация на електрическа енергия, на основата на закона за запазване на механичния импулс. При това те ефективно мултиплицират вложената първична енергия посредством прости механизми,  пиезо-стекове, и други патентовани технически решения.

Нашите разработки в тази област до момента са донесли следните регистрирани патенти:

PCT/BG2019/000008 “Устройство за лостово усилване на задвижваща сила”

PCT/BG2019/000022 “Устройство за многостъпално лостово усилване на задвижваща сила”

PCT/BG2020/000015 “Устройство за генериране на енергия от променливо хидростатично налягане”

PCT/BG2020/000035 “Пиезоелектричен колектор с управляем механо-хидравличен усилвател”

Свържете се с нас


Ако имате въпроси или желаете да обсъдим бъдещо сътрудничество, моля, изпратете ни запитване чрез формата за контакт.