Нашите продукти


Някои от моделите, които разработваме, използват процесите, водещи до плаваемост на телата, взаимодействие на магнитни полета и ферофлуиди, оползотворяване на реактивното противодействие, и пренасочване на сили чрез многостъпални окачвания.

Реактивни системи
“Oroboro Jet” ™

Оползотворяват импулса на реактивната струя, като осигуряват близо двойно по-силно задвижване, при еднакъв разход на енергия и гориво.

Стабилизирани заслони “Constant Aegis”™

Служат като стабилизирани (непреодолими) защитни съоръжения от флуидни въздействия.

ДВИГАТЕЛИ
“Half-Water” ™

Създават задвижващ момент, като ползват закона за плаваемостта, открит от Архимед  още през 250 година преди новата ера.

Двигателни системи “Constant Pass” ™

Създават и усилват насочена задвижваща сила в енергийни съоръжения и в превозни средства.

Свържете се с нас


Ако имате въпроси, моля, изпратете ни запитване.

На разположение сме за обсъждане на въпроси и партньорства във връзка с приложенията на разработваните от нас модели.