Нашите продукти


Някои от концепциите, които разработваме, използват оползотворяване на реактивното противодействие, и пиезоелектрична когенерация на електрическа енергия.

Реактивни системи
“Oroboro Jet” ™

Оползотворяват импулса на реактивната струя, като осигуряват близо двойно по-силно задвижване, при еднакъв разход на енергия и гориво. Също така, позволяват разработване на системи със затворен контур на реактивната струя, когато това е приложимо – например при водните реактивни раници (water jetpacks). Действието им се основава на пренасочване на реактивните струи, и на използването на буфери с повишено аеродинамично съпротивление.

Електрически когенератори
“PieZeroWatt” ™

Използват съществуващи области на периодичен механичен натиск и вибрация за когенерация на електрическа енергия, на основата на закона за запазване на механичния импулс. При това те ефективно мултиплицират вложената първична енергия посредством прости механизми,  пиезо-стекове, и други патентовани технически решения.

Вятърни турбини „WINDCHUTE“ ™

Уникалният им патентован дизайн осигурява екстремно олекотяване на турбинните конструкции, и по-добро опазване на биологичното разнообразие, съчетани с повишаване на работния обем на техните вятърни уловители, и енергийна производителност.

Свържете се с нас


Ако имате въпроси, моля, изпратете ни запитване.

На разположение сме за обсъждане на въпроси и партньорства във връзка с приложенията на разработваните от нас модели.