Успешно завършване на ClimAccelerator Black Sea – фаза 1

На 10.12.2021 екипът на “Констант Динамични Системи” ЕООД представи демонстрационен модел на нашата концепция PIEZEROWATT ™ на заключителния Демо-ден на ClimAccelerator Black Sea. Представянето ни предизвика интерес, което ни мотивира допълнително да следваме нашия план за по-нататъшното развитие на тази технология. Повече информация – тук. […]

Read More

Участие в акселераторска програма

През Август 2021 “Констант Динамични Системи” беше одобрена за участие в акселераторската програма за климатични промени ClimAccelerator Black Sea, организиран от Innovation Starter, със своя проект за пиезоелектрични когенератори “PieZeroWatt”. Вижте повече. […]

Read More