Електрически когенератори “PieZeroWatt” ™

Използват съществуващи области на периодичен механичен натиск и вибрация за когенерация на електрическа енергия, на основата на закона за запазване на механичния импулс. При това те ефективно мултиплицират вложената първична енергия посредством прости механизми,  пиезо-стекове, и други патентовани технически решения.

Нашите разработки в тази област до момента са донесли следните регистрирани патенти:

PCT/BG2019/000008 “Устройство за лостово усилване на задвижваща сила”

PCT/BG2019/000022 “Устройство за многостъпално лостово усилване на задвижваща сила”

PCT/BG2020/000015 “Устройство за генериране на енергия от променливо хидростатично налягане”

PCT/BG2020/000035 “Пиезоелектричен колектор с управляем механо-хидравличен усилвател”

Практическа демонстрация на „домино ефект“, какъвто се проявява и в пиезо-стековете – тук.

Документи

PIEZEROWATT ™ състояние към Декември 2021 г.

PIEZEROWATT ™ – Видео презентация, 10.12.2021, ClimAccelerator Black Sea

PIEZEROWATT  – Pitch презентация

Свържете се с нас


Ако имате въпроси или желаете да обсъдим бъдещо сътрудничество, моля, изпратете ни запитване чрез формата за контакт.