ВЯТЪРНИ ТУРБИНИ “WINDCHUTE” ™

Уникалният им патентован дизайн осигурява екстремно олекотяване на турбинните конструкции, и по-добро опазване на биологичното разнообразие, съчетани с повишаване на работния обем на техните вятърни уловители, и енергийна производителност. Значителна част от тях е съставена не от метално-композитни елементи, а от технически тъкани и гъвкави връзки. Това значително облекчава логистиката и финансирането на тяхното производство, монтаж и поддръжка.

Нашите разработки в тази област до момента са донесли следните регистрирани патенти:

PCT/BG2021/000021 “Флуидна турбина с парашутни уловители”

Свържете се с нас


Ако имате въпроси или желаете да обсъдим бъдещо сътрудничество, моля, изпратете ни запитване чрез формата за контакт.